KDP TAX

Ukryte dywidendy – czy to koniec optymalizacji spółki z o.o ?

Od lat spółka z o.o. była używana do mniej lub bardziej udanych schematów optymalizacji podatkowej. Czy Polski ład sprawi, że te schematy pójdą na śmietnik ? Ukryte dywidendy – czy to koniec optymalizacji spółki z o.o ? Od lat spółka z o.o. była używana do mniej lub bardziej udanych schematów optymalizacji podatkowej. Czy Polski ład … Czytaj dalej

Podatkowe rozliczenie faktoringu pełnego przez faktoranta

Faktoring szeroko występuje w obrocie gospodarczym, jednak w dalszym ciągu sposób rozliczania budzi wątpliwości podatników. Przedstawiamy sposób rozliczenia faktoringu pełnego (tj. kiedy to faktor – np. bank – ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta) Podatkowe rozliczenie faktoringu pełnego przez faktoranta Faktoring szeroko występuje w obrocie gospodarczym, jednak w dalszym ciągu sposób rozliczania budzi wątpliwości podatników. Poniżej przedstawimy … Czytaj dalej

Kary umowne jako koszt uzyskania przychodu

Przepisy ustaw PIT i CIT wyłączają z kosztów podatkowych wydatki poniesione na zapłatę kar umownych z określonych tytułów. (art 23. ust. 1 pkt 19 PIT i 16 ust 1 pkt 22 CIT). Wyłączenie z kosztów dotyczy kar z tytułu wad towarów, robót i usług oraz kar za zwłokę w usunięciu wad towarów, robót i usług. … Czytaj dalej

Korekta informacji podsumowującej a możliwość stosowania stawki 0% po nowelizacji ustawy VAT

Podatnicy dokonujący dostaw wewnątrzwspólnotowych często  z sytuacją, w której pomimo dokonania w danym okresie dostawy na rzecz kontrahenta zagranicznego (i udokumentowania takiej dostawy fakturą) nie otrzymują od kontrahenta potwierdzenia, że towary zostały mu dostarczone. Korekta informacji podsumowującej a możliwość stosowania stawki 0% po nowelizacji ustawy VAT Korekta informacji podsumowującej WDT a możliwość stosowania stawki 0% … Czytaj dalej

Interpretacja ogólna MF dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodu przysługujących twórcom

15 września 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną  w objaśniającą warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do z korzystania praw autorskich i praw pokrewnych oraz rozporządzania nimi (tzw. honorarium autorskie). Interpretacja ogólna MF dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodu przysługujących twórcom 15 września 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną  w objaśniającą warunki stosowania 50% … Czytaj dalej

Opodatkowanie VAT odsetek od kredytu kupieckiego

Trudne czasy wymuszają na przedsiębiorcach oferowanie nabywcom dodatkowych korzyści przy zakupie ich towaru. Jednym z tych elementów jest odraczanie terminu płatności – na zasadach kredytu kupieckiego – w zamian za zapłatę określonych odsetek (wliczonych nieraz w cenę towaru). Nabywca odbiera towar, jednak płaci w późniejszym okresie, uiszczając dodatkowo odsetki na rzecz sprzedawcy. Część sprzedawców nie … Czytaj dalej