KDP TAX

Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami !

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa, postępowanie podatkowe

Urzędnicy prowadzący kontrole to osoby z posiadające sporą wiedzę i doświadczenie. Za nimi stoją potężne zasoby merytoryczne i techniczne administracji skarbowej oraz szerokie możliwości prawne.

Nieraz pozornie proste pytanie okazuje się wstępem do dużej kontroli lub postępowania.

Często najgorsze co można zrobić, to przekazywać wszystkie dokumenty i informacje, nie mając świadomości, jakie skutki przyniosą takie działania.

Czy wiesz, że żądania kierowane do podatników często nie mają właściwej podstawy prawnej lub wykraczają poza uprawnienia urzędu (w danym trybie) ?

Dlatego tylko nieliczni – jak np. doradcy podatkowi – posiadają prawo do reprezentowania klientów przed organami podatkowymi.

Pomogę na każdym etapie kontroli, kontroli celno-skarbowej oraz postępowania, wezmę na siebie wszelkie kontakty z urzędem i będę bronił Twoich praw.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami !