AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Obowiązki krajowe 

Obecnie wielu przedsiębiorców – często nie mając nawet pełnej świadomości – jest tzw. instytucjami obowiązanymi w rozumieniu krajowych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML).

Przedsiębiorca taki musi wprowadzić i stosować u siebie wewnętrzna procedurę AML, stosować wobec klientów środki bezpieczeństwa finansowego (obejmujące m.in. weryfikację tożsamości i badanie pochodzenia środków klienta) na bieżąco szkolić swoich pracowników w tym zakresie, wyznaczyć koordynatora AML oraz w określonych wypadkach raportować do Generalnego Inspektora Informacji finansowej. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie w skrajnym przypadku może skończyć się wielomilionową karę

Wśród instytucji obowiązanych należy wymienić przykładowo pośredników w obrocie nieruchomościami, podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, notariuszy, kantory, kantory i giełdy walut wirtualnych jak również każdego przedsiębiorcę, który przyjmuje płatność w gotówce powyżej równowartości 10.000,00 euro (nawet jeśli kwota ta jest rozbita na kilka transz).

Kontrola wywiązywania się z obowiązków może zostać przeprowadzona z upoważnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a w zakresie wdrożenia wewnętrznej procedury – również przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

Obowiązki międzynarodowe

Należy pamiętać, że polskie przepisy są implementacją m.in. dyrektyw Unijnych, zatem w przypadku, w którym nasza działalność ma objąć inne kraje (szczególnie, jeśli zakładamy za granicą spółkę) – konieczne jest również rzetelne przestrzeganie wymogów AML.

Zatem przykładowo, jeśli będziemy chcieli założyć Spółkę w Estonii, która prowadzić będzie działalność w zakresie handlu kryptowalutami (W Estonii, w przeciwieństwie do Polski, kwestia kryptowalut została stosownie uregulowana i w połączeniu z korzystnymi regulacjami CIT jest atrakcyjną jurysdykcją). Należy jednak pamiętać, że dla założenia konta dla takiej spółki estoński bank wymagać będzie rozbudowanej procedury AML czy też np. wskazania koordynatora AML.

Podkreślić należy, że na rynku można znaleźć sporo ofert „gotowych” procedur AML, których ceny mogą wydawać się atrakcyjne – jednak takie procedury nie będą dostosowane do sposobu funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, pozostawiając sporo luk lub wręcz uniemożliwiając przestrzeganie procedury, zawierać będą obowiązki niewynikające z ustawy (jak. np. obowiązek comiesięcznego raportowania wszystkich zleconych przez biuro rachunkowe w imieniu klienta przelewów). Procedury takie nie uwzględniają również aktualizacji przepisów czy np. czarnych list FATF.

Eksperci działu KDP International przygotują dla Państwa indywidualnie dopasowane wdrożenie AML, obejmujące rozpoznanie obszarów AML, przygotowanie stosownych procedur, dokumentacji środków bezpieczeństwa finansowego, jak również przeprowadzą stosowne szkolenia zarówno dla Koordynatorów AML, jak i pracowników uczestniczących w wypełnianiu obowiązków AML. Zapewniamy również wsparcie we wdrożeniu AML na potrzeby zagranicznych banków.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu:  +48 608 136 363
Email:

Zapraszamy również do skorzystania z wirtualnych spotkań!

Wirtualne spotkanie