Międzynarodowa optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa to podejmowanie zgodnych z prawem działań, mających na celu obniżenie zobowiązania podatkowego.

Optymalizacja podatkowa może przyjąć nawet najprostsze formy, które poprawią jedynie płynność finansową (jak np. zmiana roku podatkowego, stosowanie zaliczek uproszczonych, przyjęcie metody kasowej przez małych podatników VAT).

Przechodząc poziom wyżej można uzyskać korzyści np. właściwie dobraną metodą opodatkowania, sterowaniem amortyzacją (w tym z wykorzystaniem tzw. szybkiej amortyzacji czy też odpisu w ramach pomocy de minimis) czy też dobierając odpowiednie sposoby nabycia/korzystania ze sprzętu wykorzystywanego w działalności.

Idąc jeszcze dalej optymalizacji podatkowej dokonywać można z zastosowaniem metod krajowych (np. powołując do życia np. tzw. wehikuły podatkowe – spółki z o.o. czy spółki komandytowe).

Najwyższy poziom obejmuje wykorzystanie możliwości międzynarodowych – np. powołując do życia strukturę z udziałem podmiotów zagranicznych, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie w biznesu również w Polsce, nie tracąc korzyści wynikających z preferencji oferowanych przez inne systemy podatkowe.

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa – jako droga do skorzystania z bardziej przyjaznych biznesowi jurysdykcji stanowi odpowiedź na sporą część problemów, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy tj.

 • niepewność prawa i ciągłe zmiany przepisów;
 • trudności interpretacyjne;
 • nadmierna biurokracja i rygoryzm;
 • profiskalne i opresyjne postępowanie organów podatkowych (przykładem jest instrumentalne wszczynanie postępowań karnych mimo braku faktycznych przesłanek popełnienia przestępstwa skarbowego – po to, by organ podatkowy miał więcej czasu na wydanie decyzji wymiarowej);
 • ograniczenia w uznawaniu wydatków przedsiębiorcy za koszty podatkowe – wskutek czego podatek pobierany jest od kwoty wyższej niż faktyczny zysk przedsiębiorcy  (ograniczenia dot. amortyzacji, leasingu pojazdów itp);
 • występowanie instytucji zaliczek w podatkach dochodowych (nieznane na Malcie, Cyprze, Anglii);
 • lepsze postrzeganie przez kontrahentów dzięki korzystaniu z jurysdykcji stabilnych i czołowych gospodarek.

Analizując zakres możliwej optymalizacji podatkowej danej działalności należy brać pod uwagę profiskalne podejście organów podatkowych i tym samym potencjalne ryzyka zakwestionowania podjętych działań. Dlatego też oceniając zakres możliwej optymalizacji ocenia się:

 • charakter działalności – czy jest to np. produkcja), czy też obejmuje usługi (w szczególności usługi niematerialne) lub handel. Należy wziąć pod uwagę sektor (większe możliwości dają obszary nieregulowane jak np. usługi IT)
 • rezydencję podatkową wspólnika - głównie ze względu na zasady opodatkowania udziałowców zagranicznych spółek kontrolowanych oraz instytucję agenta zależnego;
 • kanały zaopatrzenia i dystrybucji, główne rynki zbytu i ich zróżnicowanie
 • elastyczność modelu biznesowego (np. w zakresie łańcucha dostaw)
 • krajowe regulacje dot. np. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Bez wątpienia optymalizacja nie powinna stać się centralnym punktem działań podatnika – w końcu podatki to rzecz wtórna – najpierw musi pojawić się sukces biznesowy w postaci udanego pomysłu oraz strumieniu środków płynących do kieszeni podatnika.

Eksperci Kancelarii wspierają klientów optymalizacji szerokiego zakresu przedsięwzięć – zarówno w zakresie bieżących dochodów, wynagradzania osób zarządzających przedsiębiorstwem, jak i konkretnych transakcji – np. zbycia udziałów, licencjonowania praw własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe) oraz w zakresie usług niematerialnych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu:  +48 608 136 363
Email:

Zapraszamy również do skorzystania z wirtualnych spotkań!

Wirtualne spotkanie