Spółka w Niemczech

Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności w Niemczech jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – GMBH, jak również jej uproszczona forma tzw. UG (charakteryzująca się m.in. minimalną kwotą kapitału zakładowego).

Pozostałe spółki (kapitałowe i osobowe) mają zbliżony charakter do polskich spółek handlowych (KSH silnie czerpie ze wzorców prawa niemieckiego) podobnie jak spółka cywilna czy też prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynos 15 procent + 5,5 procent dodatku solidarnościowego liczonego od kwoty podatku dochodowego. Efektywne obciążenie CIT wynosi zatem 15,825%.

Do tego dochodzi tzw. podatek od działalności gospodarczej, który ma charakter podatku lokalnego i stanowi dochód gminy. Jego podatnikiem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym właśnie spółka GMBH.

Podstawą opodatkowania jest dochód wykazany w sprawozdaniu finansowym, pomniejszony o odpowiednie odliczenia czy stratę z lat ubiegłych oraz powiększony o ewentualne doliczenia (np. wydatki nieuznawane za koszty podatkowe). Tak kwota podlega opodatkowaniu w stawce 3,5%. Dla tej kwoty każda gmina stosuje własną stawkę podatku (najniższa wynosi 200%, najwyższa 470%).

Biorąc pod uwagę przeciętne stawki stosowane przez gminy, realna stawka podatku od działalności gospodarczej to ok. 14% (choć są i gminy, gdzie stawka ta wyniesie realnie 7%).

Tym samym faktyczna stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech wynosi - w zależności od gminy – od 23% do 32,3 %
VAT – stawka podstawowa 19%, stawka obniżona 7%.

Jednocześnie – w ramach pakietu stymulacyjnego – od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stawka podstawowa wynosi 16%, a obniżona 5%.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu:  +48 608 136 363
Email:

Zapraszamy również do skorzystania z wirtualnych spotkań!

Wirtualne spotkanie