Ochrona majątku

Ochrona majątku polega na zastosowaniu dopasowanych do indywidualnej sytuacji krajowych lub międzynarodowych rozwiązań prawnych celem uchronienia przed zidentyfikowanymi lub potencjalnymi ryzykami.

Obecna niestabilność światowej gospodarki spowodowana pandemią sprawiła, iż coraz więcej osób poszukuje sposobów na odpowiednie rozporządzenie majątkiem prywatnym czy też biznesowym.
Nieuczciwi kontrahenci, klienci czy nawet wspólnicy mogą okazać stanowić zagrożenie dla nawet najbardziej udanego przedsięwzięcia – a zwykle wraz z rozwojem biznesu rośnie ryzyko, iż pojawi się osoba, która chciała będzie w sposób wątpliwy prawnie lub etycznie uzyskać dla siebie korzyść. Odpowiedzią na tego typu zagrożenia jest podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym.

Odpowiednie ukształtowanie struktury majątku – wykorzystując chociażby trusty, fundacje, czy też poprzez przenoszenie określonych składników majątku do portfela ubezpieczeń na życie – dywersyfikuje jego prawną strukturę posiadania, wskutek czego jest chroniony przed niepożądanym działaniem osób trzecich.

Analizując możliwości ochrony i zakres stosowanych rozwiązań, należy uwzględnić kategorie posiadanych aktywów, aktualną sytuację majątkową (pod kątem finansowym – rozmiar majątku - oraz prawnym - jak chociażby majątkowa wspólność małżeńska) – jak również przewidywane zagrożenia lub obawy.

Powyższe aspekty są szczególnie istotne, aby zachować również neutralność podatkową restrukturyzacji majątku.

Zespół Kancelarii zapewni Państwo kompleksowe wsparcie, dobierze szyte na miarę rozwiązania ochronne i przeprowadzi Państwa przez wszystkie etapy ich wdrażania.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu:  +48 608 136 363
Email:

Zapraszamy również do skorzystania z wirtualnych spotkań!

Wirtualne spotkanie